“CLINICS”, EEN FANTASTISCH INITIATIEF

Na 20 jaar actief te zijn geweest op het gebied van fondsenwerving voor, en subsidieverlening aan, het rolstoelhockey in Nederland, is voor de Stichting Rolstoelhockey Nederland, die op 29 november 1990 werd opgericht.
Met ingang van 2 oktober 2010 is de tijd gekomen om op iets anders te gaan richten. Op zaterdag, 2 oktober jl. vond nl. de “kick off” plaats van de integratie van het rolstoelhockey in de K.N.H.B.

F004982
Voorzitter S.R.N. Anton Stoffels bedankt de T.C.R. voor hun inzet.

Daarmede hielden de T.C.R. (Technische Commissie Rolstoelhockey) en de jarenlange samenwerking tussen S.R.N. en de T.C.R. op te bestaan..
In de achter ons liggende periode van 20 jaar heeft de S.R.N. met zijn 100 gulden actie en later met de 45 euro actie, gericht op de reguliere hockeyverenigingen in Nederland, fondsen bijeengebracht, waardoor de T.C.R. in de gelegenheid kon worden gesteld om uitgaven te doen voor het rolstoelhockey.

F004984
Anton Stoffels en Stef Drost overhandigen aan de clubs de goals.

Het ging dan om veldmarkeringen, doeltjes en netjes, ballen, maar ook om de zaalhuur voor het jaarlijks terugkerend Nederlands bekertoernooi in Utrecht, tevens in stand houden van de website e.d.
Met de reservepot, die na de “kick off” bij de S.R.N. nog is blijven bestaan, willen wij in de komende jaren de organisatoren van de “clinics”, t.w. Marjan de Ridder – de Ruiter en Hans Nijhoff, financieel ondersteunen.
Deze reservepot is uiteraard niet onuitputtelijk, maar wel toereikend om deze beide actieve oud-bestuursleden van de T.C.R. in de komende jaren op weg te helpen. Wij steunen hun initiatief volledig.
De S.R.N. hoopt dan ook van harte, dat de activiteiten van Marjan en Hans, mede dankzij onze steun, mogen leiden tot een uitbouw van het rolstoelhockey in Nederland.

F004985
M. de Ridder – de ruiter en H. Nijhoff

Stichting Rolstoelhockey Nederland,
Anton L.J. Stoffels,
Voorzitter.