INVULLING CLINIC

F004971

Rolstoelhockey is te beoefenen vanaf 6 jaar tot …. De clinic is bedoeld om de rolstoelhockey sport breder onder de aandacht te brengen en een ieder die hier aan deelneemt te laten ervaren hoe leuk is om het rolstoelhockey te beoefenen.

F004973

De inhoud van de clinic zal bestaan uitleg van materialen, de stick, de bal en het voortbewegen met de rolstoel.

Hierna volgen enkele oefeningen zoals, rijden met de rolstoel met bal en stick, het slaan van de bal en afwerken op het goal tevens wordt er gebruik gemaakt van een ballenkanon om als keeper ervaring op te doen. Uiteraard staat vooral het plezier voorop en zal er worden ingespeeld op de mogelijkheden van de deelnemer. Duur van de clinic is in onderling overleg naar behoefte en kan op maat worden gerealiseerd.

F004972

Tijdens de clinics worden er foto’s en videobeelden gemaakt, deze zijn terug te vinden op de site met tevens een mogelijkheid voor de deelnemer hun ervaring achter te laten. Via de site, onder het kopje archief, kunt u een handout een coaching-/training opbouw vinden.